top of page
Senskador och UTC

UTC - Ultrasound Tissue Characterization

Med hjälp av UTC diagnostiseras och åldersbestäms sen- och gaffelbandsskador. Den är ett ovärderligt hjälpmedel för att styra rehabiliteringen vid dessa skador. Vi är en av få kliniker i Skandinavien som erbjuder denna typ av diagnostik. Johan har under många år jobbat med tekniken och bland annat varit inbjuden att tala vid internationella seminarier om UTC vid flertal tillfällen.

 

De första stadierna av nedbrytning i en sena som är på väg mot en större skada är omöjliga att upptäcka, även med ett bra konventionellt ultraljud. Med UTC kan vi upptäcka degenerativa processer mycket tidigt och därmed bromsa förloppet innan skadan blir omfattande. Det ger oss även möjlighet att noggrannare styra rehabiliteringen när en större skada uppstått. Vid varje ökning i belastning, kan vi kontrollera om skadan fyller i med funktionella fibrer eller ökad irritation. Detta ger en betydligt mer proaktiv uppträning. Slutresultatet ger en läkning som är bättre anpassad till den typ av arbete hästen skall användas till. 

Läs mer på;

www.utcimaging.com

 

IMG_9718.jpg
bottom of page